УКР
УКР
07.10.2020 13:07
Поділитися

Borjomi – 130 років у тренді: офіційні правила проведення активації


«ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ АКТИВАЦІЇ

«130 років у тренді»

(далі за текстом – «Правила» або «Офіційні правила»)

1. Умови проведення Активації

1.1. Замовником Активації з назвою «130 років у тренді» (надалі — «Активація») є Товариство з обмеженою відповідальністю «Міжнародна комерційна телерадіокомпанія» (ICTV), яке є юридичною особою, створеною та зареєстрованою за законодавством України (надалі за текстом — «Замовник») (Код ЄДРПОУ 14323764, місце знаходження 01033, м.Київ, вул. Паньківська, будинок 11).

1.2. Виконавцем Активації  є Приватне акціонерне товариство «Індустріальні та дистрибуційні системи», що знаходиться за адресою: 01014, місто Київ, вул. Болсуновська, будинок 13-15, код ЄДРПОУ – 24364528 (надалі – «Виконавець»).

1.3. Активація проводиться на всій території України, за винятком тимчасово окупованих територій та території проведення Операції об’єднаних сил (ООС) в межах, що визначені чинним законодавством України, (надалі — «Територія проведення Активації»), та у глобальній мережі Інтернет на сторінці спільноти Замовника Активації у соціальній мережі «Facebook» (Фейсбук), що знаходиться за посиланням: https://www.facebook.com/ranok.ictv.ua (надалі — «Сторінка Соціальної мережі» та/або «Спільнота» та/або «Сторінка проведення Активації»). Загалом соціальна мережа «Facebook» (Фейсбук) надалі іменується – «Соціальна мережа».

1.4. Загальний період проведення Активації становить з 06:30:01 години за київським часом 08 жовтня  2020 року до 23:59:00 години за київським часом 22 жовтня  2020 року включно  (надалі — «Загальний строк проведення Активації»/ «Загальний період проведення Активації») та складається з таких періодів (надалі — «Період проведення Активації»):

1.4.1. з 06:30:01 години за київським часом 08 жовтня  2020 року до 23:59:00 години за київським часом 08 жовтня  2020 року включно;

1.4.2. з 06:30:01 години за київським часом 09 жовтня  2020 року до 23:59:00 години за київським часом 09 жовтня  2020 року включно;

1.4.3. з 06:30:01 години за київським часом 13 жовтня  2020 року до 23:59:00 години за київським часом 13 жовтня  2020 року включно;

1.4.4. з 06:30:01 години за київським часом 14 жовтня  2020 року до 23:59:00 години за київським часом 14 жовтня  2020 року включно;

1.4.5. з 06:30:01 години за київським часом 15 жовтня  2020 року до 23:59:00 години за київським часом 15 жовтня  2020 року включно;

1.4.6. з 06:30:01 години за київським часом 16 жовтня  2020 року до 23:59:00 години за київським часом 16 жовтня  2020 року включно;

1.4.7. з 06:30:01 години за київським часом 20 жовтня  2020 року до 23:59:00 години за київським часом 20 жовтня  2020 року включно;

1.4.8. з 06:30:01 години за київським часом 21 жовтня  2020 року до 23:59:00 години за київським часом 21 жовтня  2020 року включно.

1.5. Активація проводиться з метою підтримання обізнаності щодо передачі «Ранок у великому місті» (далі – «Передача»), виробником якої є Замовник Активації, та ТМ «Borjomi», власником якої є Виконавець Активації», що виступає спонсором показу Передачі.

1.6. Активація не є лотереєю або послугою у сфері грального бізнесу чи конкурсом, ці Правила не є публічною обіцянкою винагороди. Фонд заохочень (подарунків) Активації не формується з внесків учасників Активації. Замовник/Виконавець не отримують жодної винагороди від учасників Активації за їх участь в Активації.

2. Вимоги до учасників Активації

 2.1. Учасником Активації може стати виключно повнолітня (з 18 років) дієздатна особа, що постійно проживає на Території проведення Активації (надалі — «Учасник Активації» або «Учасник»).

2.2. Для участі в Активації, Учасник Активації має бути зареєстрований у соціальній мережі Facebook, при чому профіль (сторінка) Учасника Активації в Соціальній мережі має бути відкритий протягом всього Періоду проведення Активації.

2.2.1. Для цілей цієї Активації, сторінка Учасника вважається відкритою за умови наявності на сторінці будь-якого особистого контенту, окрім технічно загальнодоступного (ім’я профіля, зображення профілю, обкладинка профілю, розділів меню сторінки, які неможливо приховати). Таким контентом можуть фотографії, розміщені в профілі (в тому числі в якості фотографій з постів), повідомлення на сторінці від інших користувачів, теги Учасника у постах інших користувачів, теги Учасника на фото інших користувачів, тощо.

2.2.2. Для цілей цієї Активації, сторінка Учасника вважається закритою, якщо на ній сторонньому користувачу недоступний жодний контент, окрім технічно загальнодоступного.

2.3.Учасником Активації вважається особа, яка відповідає вимогам розділу 2 та 3 цих Правил та належним чином виконала усі умови цих Правил.

2.4. Учасниками Активації не визнаються та не можуть бути наступні особи, незалежно від виконання ними умов цих Правил:

2.4.1. працівники Замовника/Виконавця Активації і будь-яких інших осіб, які беруть участь у підготовці та проведенні Активації, та їх близькі родичі (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки);

2.4.2. особи до 18 років, обмежено дієздатні та недієздатні особи;

2.4.3. особи, що не є громадянами України;

2.4.4. особи, що не проживають на Території проведення Активації на постійній основі;

2.4.5. особи, що не є користувачами Соціальної мережі (не зареєстровані/авторизовані в Соціальній мережі, вказаній у п. 1.3. цих Правил).

2.5. Якщо Переможцем Активації буде визначено одну з осіб, зазначених у п. 2.4. цих Правил, то така особа не набуває права на отримання Заохочення – без права оскарження, а заміcть неї визначається інший Переможець Активації.

2.6. Замовник/Виконавець Активації не зобов’язані перевіряти правоздатність та/або дієздатність Учасників Активації та\або дані, на які посилається\ вказує Учасник Активації.

2.7. Учасники Активації під час участі в Активації зобов’язуються:

2.7.1. дотримуватися вимог цих Правил та норм чинного законодавства України;

2.7.2. дотримуватися правил користування Соціальною мережею;

2.7.3. вказувати повні, коректні та достовірні відомості, визначені у цих Правилах;

2.7.4. свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам Активації;

2.7.5. не чинити дій, що ставлять під сумнів правомірність участі такого Учасника в Активації.

2.8. Беручи участь в Активації, Учасник Активації погоджується та підтверджує факт ознайомлення та повної згоди з цими Правилами.

2.9. Беручи участь в Активації, Учасник Активації розуміє та погоджується з тим, що будь-яка добровільно надана ним інформація, у тому числі персональні дані Учасника Активації, може оброблятися Замовником/ уповноваженими Замовником особами/Виконавцем з метою проведення Активації та інформування про її результати, отримання Переможцем Активації Заохочення Активації, а також для подальшого можливого надсилання Учасникам Активації інформації, в т.ч. рекламного характеру, про наступні заходи/конкурси/Активації Замовника та/або Виконавця, а також з іншими цілями, визначеними цими Правилами. Приймаючи умови цих Правил, Учасники Активації тим самим надають безстрокову згоду на таку обробку персональних даних Замовником та/або іншими особами уповноваженими Замовником Активації /Виконавцем з метою, що зазначена в цьому пункті Правил вище. Обробка персональних даних здійснюється з дотриманням необхідних заходів захисту таких даних від несанкціонованого розповсюдження.

2.10. Беручи участь в Активації, кожен Учасник Активації тим самим підтверджує свою згоду на безкоштовне використання наданої ним інформації про себе Замовником/Виконавцем Активації, з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам) та обсяг наданої згоди, зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища, зображення Учасника Активації, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч., але не обмежуючись, право публікації (в т.ч. його імені і зображення) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв’ю зі ЗМІ, на сторінці в Соціальній мережі, а також для надсилання інформації, повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Виконавцем або Замовником Активації та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних».

2.11. Беручи участь у Активації, кожен Учасник Активації підтверджує, що з моменту початку його участі у Активації він належним чином інформований (без необхідності додаткового письмового повідомлення) про мету збору Персональних даних, та ознайомлений з правами, передбаченими Законом України «Про захист персональних даних».

2.12. З моменту прийняття умов цих Правил, шляхом вчинення дій, що свідчать про участь в Активації, згода з умовами цих Правил та згода на обробку персональних даних вважається наданою відповідним Учасником Активації.

2.13. Учасник Активації, що не погоджується з умовами цих Правил та/або відмовився від надання згоди на обробку персональних даних та/або відкликав згоду на обробку персональних даних, та/або не виконує/неналежно виконує умови даних Правил, втрачає право на подальшу участь у Активації, в тому числі, на отримання будь-якого із Заохочень.

2.14. Надання Учасником Активації недостовірних/некоректних даних  для участі в Активації, в тому числі щодо засобів зв’язку з таким Учасником Активації, позбавляє його права на отримання належного йому Заохочення Активації.

2.15. У разі порушення Учасником Активації обов’язків, вказаних у цих Правилах, що викликало виникнення у Виконавця та/або Замовника збитків, Учасник Активації зобов’язаний відшкодувати такі збитки у повному обсязі.

2.16. Замовник/Виконавець залишають за собою право в будь-який момент вводити додаткові обмеження, що перешкоджають шахрайству в Активації. У разі виявлення будь-якої спроби несумлінної поведінки Учасника Активації він може бути усунений від участі в Активації, таке рішення оскарженню не підлягає. Виконавець/Замовник самостійно здійснюють оцінку сумлінності участі в Активації на підставі наявних у них можливостей.

3. Умови участі в Активації

3.1. Для набуття статусу Учасника Активації, Зацікавлена Особа – та, яка відповідає вимогам розділу 2 цих Правил, повинна в Період проведення Активації виконати наступні дії:

3.1.1. Бути підписаним або вподобати та підписатися на Спільноту в соціальній мережі «Facebook» (Фейсбук), що знаходиться за посиланням: https://www.facebook.com/ranok.ictv.ua  та на сторінку Виконавця в соціальній мережі «Facebook» (Фейсбук):  https://www.facebook.com/borjomiukraine

3.1.2. Ознайомитися з Правилами участі в Активації, що розміщені на офіційному сайті Замовника в мережі Інтернет за посиланням: https://ranok.ictv.ua/ua/.3.1.3. В ефірі передачі «Ранок у великому місті» (далі – «Передача»), протягом її публічного сповіщення на телеканалі ICTV (далі – «Телеканал») у відповідний Період проведення Активації, порахувати кількість графічних баночок, що є торговельними марками Виконавця, на яких зображено цифру 130, що з’являються на екрані з титром “спонсор показу” протягом публічного сповіщення Передачі впродовж Загального періоду проведення Активації;

3.1.4. Знайти на Сторінці проведення Активації пост Активації за відповідний Період проведення Активації, під яким залишити коментар із вказанням кількості баночок, зазначених у п.3.1.3., що з’являлись в ефірі протягом даного Періоду, та позначити через активне посилання (посилання, зроблене за допомоги символу равлика «@») свого друга в Соціальній мережі, а також сторінку Виконавця в Соціальній мережі, а саме «@borjomiukraine»;

3.1.5. Вподобати пост Активації.

3.2. Для участі в Активації враховуються лише ті дії Учасників Активації, що передбачені в п. 3.1. цих Правил, які вчинені протягом Строку проведення Активації, зазначеного в п.1.4. цих Правил. Для кожного Періоду проведення Активації враховуються лише ті дії Учасника, які були здійснені протягом цього Періоду.

3.3. Виконавець/Замовник не несуть відповідальності за технічні неполадки (проблеми), пов’язані з реєстрацією Учасників Активації у Соціальній мережі чи використанням технічних можливостей соціальної мережі Facebook (репости та/або вподобання постів, коректне відображення коментарів, коректна робота тегів сторінок тощо), а також пов’язаних з неможливістю перегляду Учасником Передачі з технічних та інших причин, незалежних від Замовника акції.

3.4. Вимоги до коментарів, що залишені на Сторінці проведення Активації:

3.4.1. забороняється розміщувати в коментарі посилання, графічну і будь-яку іншу інформацію, що містить ненормативну лексику, образи, наклепницьку інформацію та інформацію, що не відповідає дійсності, а також будь-яку інформацію, яка може бути розцінена як аморальна або така, що пропагує насильство чи порушує права третіх осіб;

3.4.2. забороняється розміщувати коментарі, які:

– не відповідають цим Правилам;

– містять погрози, дискредитують, ображають, принижують честь і гідність чи ділову репутацію або порушують недоторканість приватного життя інших користувачів або третіх осіб, в тому числі стосовно Замовника та Виконавця Активації;

– є вульгарними або непристойними, містять зображення/вислови сексуального характеру;

– містять погрози або інформацію про факт насильства або нелюдського поводження з тваринами;

– містять опис засобів і способів суїциду, будь-яке підбурювання до його здійснення або інформацію про факт його здійснення;

– пропагують та/або сприяють порушенням чинного законодавства України, розпалюванню расової, релігійної, етнічної та іншої ненависті або ворожнечі, пропагують фашизм чи ідеологію расової переваги, або іншу ідеологію/течію/рух, тощо, чим порушують або створюють загрозу порушення норм чинного законодавства України;

– містять екстремістські матеріали;

– пропагують злочинну діяльність або містять поради, інструкції або керівництва зі здійснення злочинних дій;

– містять рекламу або описують привабливість вживання наркотичних речовин, інформацію про поширення наркотиків, рецепти їх виготовлення і поради по вживанню;

– порушують інтереси громадян і юридичних осіб, гуманістичні, етичні, моральні норми та нехтують правилами пристойності;

– можуть порушувати інші права, в тому числі, права інтелектуальної власності;

Розміщений коментар учасника Активації, що містить хоча б одну з вище перерахованих ознак, може бути визнаний Замовником/Виконавцем Активації  таким, що порушує умови Правил Активації, а Учасник Активації, в свою чергу, може втратити право на участь в Активації за розміщення таких коментарів.

3.5. Профіль Учасника Активації у Соціальній мережі, через яку Учасник Активації бере участь в Активації, має бути відкритими для перегляду та забезпечувати можливість надсилання текстового повідомлення Учаснику Активації будь-яким користувачем Соціальної мережі.

4. Фонд Заохочень Активації

4.1. Фонд Заохочень Активації складається з 1 (одного) Заохочення для 1 (одного) Переможця Активації та включає в себе місячний запас мінеральної води «Borjomi» (3 упаковки ПЕТ кожна з яких містить по 12 пляшок води об’ємом 0.5 л кожна).

Оціночна вартість Заохочення Активації становить 219,60  грн. (двісті дев’ятнадцять  гривень 60 копійок) з урахуванням .

4.2. Фонд Заохочень Активації є обмеженим і становить вищевказану кількість Заохочень. Відповідальність Замовника та/або Виконавця Активації не виходить за межі вартості та кількості Заохочень Активації, передбачених розділом 4 цих Правил. Заохочення Активації не підлягає обміну, грошовий еквівалент Заохочення не видається.

4.3. Замовник та/або Виконавець Активації залишає за собою право збільшити/зменшити загальний фонд Заохочень Активації або включити до нього додаткові та/або інші Заохочення, не передбачені цими Правилами. Якщо такі зміни матимуть місце, Замовник повідомить про них у порядку, передбаченому розділом 7 цих Правил.

4.4. Зовнішній вигляд Заохочень Активації (розмір, колір та ін.), вказаний на рекламно-інформаційних матеріалах Активації, може відрізнятись від фактичного зовнішнього вигляду реальних Заохочень Активації.

4.5. Фонд Заохочень складається за рахунок Виконавця Активації і використовується виключно для надання Заохочень Переможцям Активації, що здобули на них право.

4.6. Зобов’язання Замовника/Виконавця щодо якості Заохочень, передбачених у цих Правилах, обмежені гарантіями, наданими їх виробниками.

4.7. Зверніть увагу, що Заохочення цієї Активації є доходом Переможця Активації, отримання Заохочення може вплинути на можливість та умови реалізації Переможцем його соціальних прав / пільг (в тому числі субсидій) та, у випадках передбачених чинним законодавством, підлягає декларуванню.

5. Визначення переможця Активації

5.1. Переможцем може бути лише особа, яка виконала всі умови та вимоги Правил Активації, здобула право на отримання відповідного Заохочення та інформація про яку офіційно розміщена у Спільноті Замовника Активації в Соціальній мережі із зазначенням такого Учасника в якості Переможця Активації під постом Активації за відповідний Період (надалі – «Переможець»).

5.2. В результаті проведення Активації буде обрано 24 (двадцять чотири) Переможці Активації.

За один Період проведення Активації буде обрано 3 (трьох) Переможців у Соціальній мережі зі списку Учасників Активації, що був сформований за відповідний Період проведення Активації, які виконали усі умови Правил Активації протягом відповідного Періоду проведення Активації за допомогою сервісу www.random.org (випадкової комп’ютерної вибірки шляхом обробки вказаного списку Учасників Активації за допомогою сервісу генератора випадкових чисел random.org – Інтернет-сервісу випадкового вибору «Random.org» (https://www.random.org/), робота якого заснована на принципі випадкової вибірки) та офіційно оголошений у коментарях під Активаційним постом за відповідний Період у Соціальній мережі.

5.2.1. Переможцями Активації визначаються Учасники Активації під порядковим номером від 1 (одного) до 3 (трьох) у списку, який сформований за допомогою сервісу генератора випадкових чисел random.org з числа учасників, що написали коментар, що відповідає вимогам пункту 3.1.4. та 3.4. та виконали інші вимоги цих Правил. Визначення такого

5.2.2. У випадку втрати Переможцем Активації права на отримання Заохочення Активації, в тому числі, якщо Виконавцю за допомогою Адміністратора (Модератора) Спільноти Замовника у Соціальній мережі не вдалось зв’язатись з таким Переможцем протягом 5 (п’яти) днів з моменту оголошення такого Учасника Переможцем (за винятком випадків, коли Переможець не забрав Заохочення з відділення компанії-перевізника), Переможцем Правил Активації визнається Учасник Активації під порядковим номером починаючи з номера 4 (чотири) у зазначеному вище списку, який сформований з відповідний Період, за допомогою сервісу генератора випадкових чисел random.org. Якщо Переможець не забрав Заохочення з відділення компанії-перевізника, Виконавець має право розпорядитися Заохоченням на свій розсуд, інший Переможець у такому випадку не призначається. Переможець, що втратив право на отримання Заохочення, в тому числі через обставини, вказані в даному пункті, не набуває повторного права на отримання Заохочення Активації та на оскарження рішення Замовника/Організатора Активації, а також на будь-яку компенсацію та/або виплати внаслідок втрати права на отримання Заохочення.

5.3. 1 (один) Переможець одержує право на отримання 1 (одного) Заохочення Активації протягом Загального Строку проведення Активації, передбаченого Розділом 4 цих Правил. Переможець має право лише на одну одиницю Заохочення, склад якої визначений розділом 4 Правил. У випадку повторного визначення Учасника Переможцем Активації, такий Учасник не набуває права на отримання Заохочення. В такому випадку, новий Переможець обирається у порядку, визначеному п.5.2.2. Правил.

5.4. Виконавець Активації повідомляє Учаснику Активації про те, що він став Переможцем, шляхом направлення особистого повідомлення за допомогою Адміністратора (Модератора) Спільноти Замовника Активації у Соціальній мережі протягом 2 (двох) робочих днів з дати оголошення Переможця Активації, що вказана у п. 5.2. цих Правил.

6. Умови та порядок отримання Заохочення

6.1. Для отримання Заохочення, зазначеного в п. 4.1. цих Правил, Учасник Активації, що здобув право на отримання Заохочення згідно п. 5.2. цих Правил, має надіслати Виконавцю Активації наступну інформацію: ПІБ, номер телефону Переможця, відділення Нової Пошти для доставки Заохочення,  копію свого паспорта громадянина України (1,2 сторінки) або ID картки (паспорт громадянина України з безконтактним електронним носієм у форматі ID картки), копію облікової картки платника податків за ДРФО (ідентифікаційного коду). Вказані відомості надаються шляхом направлення особистого повідомлення до Сторінки проведення Активації якщо інше не вказано Виконавцем у особистому повідомлення Переможцю. Учасники Активації, беручи участь в Активації та надсилаючи Виконавцю Активації зазначені відомості, що становлять Персональну інформацію тим самим надають свою безумовну згоду на обробку такої Персональної інформації згідно цих Правил.

6.2. Якщо Переможець вказав недостовірну інформацію, не виконав вимоги цих Правил, відмовився надавати контактні дані  або не надав свої контактні дані протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з дати визначення його Переможцем Активації, не забрав Заохочення з відділення компанії-перевізника,  Виконавець має право розпорядитися Заохоченням на свій розсуд.

6.3. Відправка Заохочень Активації здійснюється Виконавцем Активації відповідно до інформації, наданої Переможцем Активації згідно вимог п.6.1. Правил. Доставка Заохочення Активації здійснюється ТОВ «Нова Пошта» в межах Території проведення Активації на адресу відділення ТОВ «Нова Пошта», вказану учасником Активації. Заохочення вважається врученим Переможцю Активації з моменту його передачі перевізнику. Витрати, що пов’язані з передачею Заохочень Переможцям Активації, несе Виконавець.

6.4. Заохочення отримує лише та особа, яка отримала на нього право згідно з умовами цих Правил, і виключно у порядку, встановленому цими Правилами. У випадку, якщо Учасник Активації з яких-небудь причин не може отримати Заохочення особисто, такий Учасник Активації не має права передати/поступитися своїм правом будь-якій третій особі.

6.5. Невиконання будь-яких умов, передбачених цими Правилами, позбавляє відповідного Учасника Активації права на одержання належного йому Заохочення. При цьому, Учасник Активації вважається таким, що відмовився від отримання відповідного Заохочення та не має права на одержання від Замовника/Виконавця будь-якої компенсації.

6.6. Замовник/Виконавець не несуть відповідальності стосовно подальшого використання Заохочень Активації Учасниками Активації після їх одержання та/або за неможливість Учасників Активації скористатись наданими Заохоченнями Активації з будь-яких причин. З моменту одержання Заохочень Активації Учасниками Активації Замовник/Виконавець не відповідають за подальшу долю таких Заохочень.

 

7. Порядок і спосіб інформування про умови Активації

7.1. Інформування щодо Правил, змін до них та умов Активації здійснюється шляхом розміщення тексту Правил на офіційному сайті Замовника за посиланням: https://ranok.ictv.ua/ua/  та сторінці Замовника у соціальній мережі Facebook (Фейсбук) за посиланням: https://www.facebook.com/ranok.ictv.ua

7.2. Результати Активації та інформація про визначених Переможців будуть оголошені на сторінці у соціальній мережі Facebook (Фейсбук) за посиланням: https://www.facebook.com/ranok.ictv строки, зазначені в цих Правилах.

8. Інші умови Активації

8.1. У разі виникнення будь-яких суперечок стосовно тлумачення умов проведення Активації, офіційним визнається тлумачення Замовника Активації, яке є остаточним і обов’язковим для всіх Учасників Активації та не підлягає оскарженню. Рішення Замовника з усіх питань, пов’язаних із проведенням Активації, вважаються остаточними, такими, що не підлягають оскарженню й поширюються на всіх Учасників Активації.

8.2. Замовник та/або Виконавець Активації залишають за собою право перевірити документи, які засвідчують вік та особу Учасника Активації, а також вік дитини Учасника Активації.

8.3.  Обов`язок по нарахуванню і сплаті податків у зв’язку з врученням відповідного Заохочення Активації у випадках, передбачених чинним законодавством, а також відповідальність за невиконання цього обов’язку несе Виконавець Активації.

8.4. Оподаткування вартості Заохочень Активації провадиться відповідно до чинного законодавства України.

8.5. Замовник/Виконавець не несуть відповідальності за:

8.5.1. не ознайомлення Учасника Активації з цими Правилами Активації;

8.5.2. не ознайомлення Учасника Активації з Фондом Заохочень Активації та умовами отримання Заохочень;

8.5.3. неотримання/несвоєчасне отримання Замовником відомостей / документів, необхідних для вручення відповідного Заохочення Активації у строки, встановлені для їх надання, з вини організацій зв’язку, в тому числі Інтернет-провайдерів, провайдерів телевізійного зв’язку або з інших, незалежних від Замовника/Виконавця Активації причин;

8.5.4. невиконання, неналежне виконання, несвоєчасне виконання Учасниками Активації обов’язків, передбачених у цих Правилах;

8.5.5. неотримання відповідного Заохочення Активації Переможцем Активації, що сталося не з вини Замовника/Виконавця, в тому числі у зв’язку з затримками чи неможливістю надання послуг поштою/службою доставки/перевізником;

8.5.6. неможливість скористатися правом на отримання відповідного Заохочення Активації;

8.5.7. неможливість скористатися відповідним Заохоченням Активації;

8.5.8. якість надаваних поштою/службою доставки/перевізником послуг.

8.6. Замовник/Виконавець Активації залишають за собою право не вступати в письмові переговори або інші контакти з Учасниками Активації, окрім випадків, передбачених цими Правилами.

8.7. Вартість користування мережею Інтернет/послугами телевізійних провайдерів, тощо, що здійснюється Учасником Активації, оплачується Учасником Активації самостійно за власний рахунок. Всі Учасники Активації самостійно сплачують всі та будь-які витрати, понесені ними у зв’язку з участю в Активації (у тому числі, без обмежень, витрати, пов’язані з користуванням мережею Інтернет для отримання будь-якої інформації про Активацію).

8.8. Замовник/Виконавець Активації на свій власний розсуд можуть визнати недійсною будь-яку участь у цій Активації будь-якої особи, яка підроблює або отримує вигоду з Активації, або ж діє, порушуючи ці Правила Активації, діє деструктивним чином або здійснює дії з наміром докучати, ображати, загрожувати або заподіювати шкоду будь-якій іншій особі, яка може бути пов’язана з цією Активацією.

8.9. Якщо з будь-якої причини будь-який аспект цієї Активації не може проводитися так, як це заплановано, включаючи причини, викликані зараженням комп’ютерними вірусами, неполадками в мережі Інтернет, дефектами, маніпуляціями, несанкціонованим втручанням, фальсифікацією, технічними неполадками або будь-якою іншою причиною, в тому числі неконтрольованою Замовником/Виконавцем Активації, яка спотворює, унеможливлює або втручається у виконання, безпеку, чесність, цілісність або належне проведення Активації, Замовник/Виконавець Активації можуть на свій власний розсуд анулювати, припинити, змінити або тимчасово припинити проведення Активації.

8.10. Терміни, що використовуються в цих Правилах, стосуються виключно цієї Активації.

8.11. Замовник/Виконавець мають право залучати третіх осіб для повного або часткового виконання цих Правил.

8.12. Ці Правила є єдиними Правилами участі в Активації. Офіційні Правила може бути змінено та/або доповнено Замовником Активації протягом усього строку проведення Активації. Зміна та/або доповнення офіційних Правил та Активації можливі у випадку їх затвердження Замовником Активації та оприлюднення в порядку, що визначений для інформування про Правила. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, якщо інше не буде спеціально визначено безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил Активації.

8.13. Замовник/Виконавець Активації не несе відповідальності за невиконання зобов’язань, зазначених в цих Правилах, у разі настання форс-мажорних обставин, таких як епідемії, стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у чинному законодавстві України, що діють на території проведення Активації, карантин, встановлений Кабінетом Міністрів України, інші непідвладні контролю з боку Замовника/Виконавця Активації обставини.

8.14. Усі результати Активації є остаточними й оскарженню не підлягають.

8.15. Відповідно до вимог ст. 634 Цивільного кодексу України до договорів приєднання, а саме можливості укладання такого договору лише шляхом приєднання однієї сторони до запропонованого договору, своєю участю у Активації кожен Учасник свідчить і підтверджує, що ознайомлений і повністю згоден з цими Правилами Активації, буде їх дотримуватися та зобов’язується їх виконувати, що він ознайомлений з правами, які стосуються обробки та зберігання його Персональних даних.

8.16. Всі питання, прямо не врегульовані в цих Правилах, регулюються на основі чинного законодавства України.

8.17. Ця Активація не організована, не проводиться, не спонсорується мережею Facebook. Відповідальними особами за проведення Активації є виключно Замовник та Виконавець Активації.»

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

07.10.2020 13:07Загрузка...

Дивіться на ICTV

Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам: