УКР
УКР
10.08.2015 11:05
Поділитися

Офіційні правила – Мотиватор

0

Офіційні правила

акції під умовною назвою

“Мій ранковий мотиватор”

(надалі – «Правила»)

 1. Загальні положення.

1.1. Організатором Акції під умовною назвою «Мій ранковий мотиватор» (надалі – «Акція») є Товариство з обмеженою відповідальністю «Нестле Україна» (далі за текстом – «Організатор») (ЄДРПОУ 32531437, місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Верхній Вал, 72 в літері «А»).

1.2. Технічним Виконавцем  Акції є Товариство з обмеженою відповідальністю «Хавас Ворлдвайд Діджитал Київ» (далі за текстом – «Виконавець») (ЄДРПОУ 38391922, місцезнаходження: 04071, м. Київ, вул. Воздвиженська, 41).

 1. Умови проведення Акції.

2.1. Акція проводиться на всій території України, крім Автономної республіки Крим та зони проведення АТО (надалі – «Територія проведення Акції») у глобальній мережі Інтернет на сайті http://redclub.nescafe.ua/morning_motivation (надалі – Сайт).

Опис Акції:

Учасники Акції, які авторизувалися на Сайті, створюють повідомлення-мотиватор на тематику «Мій секрет ранкової бадьорості та гарного настрою». Визначення 3 (трьох) найкращих повідомлень-мотиваторів відбувається згідно Графіку визначення Переможців за допомогою журі, яке призначається Організатором, на передодні показу чергового випуску телевізійної передачі «Ранок у великому місті», що транслюється на телеканалі «ICTV», в ефірі якого ведучий обирає з 3 (трьох) обраних журі повідомлень-мотиваторів одне найкраще. Автор обраного ведучим повідомлення-мотиватора отримує подарунок – брендовану чашку та пачку кави «NESCAFÉ® CLASSIC CREMA» 70 г. Інші 2 Учасники – переможці, обрані журі, отримують брендовану чашку.

2.2. Акція проводиться у період з 17 години 00 хвилин «20» серпня 2015 року до 08 години 45 хвилин «24» вересня 2015 року включно (надалі – «Строк проведення Акції»).

2.З. З Офіційними правилами Акції (надалі «Офіційні правила») можна ознайомитись за адресою http://redclub.nescafe.ua/morning_motivation/rules та на сайті телеканалу «ICTV» https://ranok.ictv.ua/motivator/

2.4. Акція не є лотереєю або послугою у сфері грального бізнесу. Фонд заохочень Акції не формується з внесків Учасників Акції.

 1. Вимоги до Учасників Акції.

3.1. До участі в Акції запрошуються дієздатні громадяни України, яким на момент початку Акції («20» серпня 2015 року) виповнилося 18 років, які постійно проживають на території України, є користувачами соціальних мереж «Facebook», «ВКонтакті» або «Однокласники» (надалі – Соціальні мережі),  які є дійсними або потенційними споживачами товарів ТМ “NESCAFE®”, та які в період проведення Акції виконали всі правила та умови цієї Акції, викладені в даних Офіційних правилах (далі – «Учасник»). При цьому кожен Учасник Акції може брати участь в Акції необмежену кількість разів.

3.2. Учасником вважається особа, яка відповідає вимогам розділу 3 даних Офіційних правил та належним чином виконала усі умови даних Офіційних правил.

3.3. Учасниками не визнаються та не можуть бути наступні особи, незалежно від виконання ними умов даних Офіційних правил:

3.3.1. працівники Організатора/Виконавців Акції і будь-яких інших осіб, які беруть участь у підготовці та проведенні Акції, та їх близькі родичі (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки);

3.3.2. неповнолітні, обмежено дієздатні та недієздатні особи;

3.3.3. особи, що не є громадянами України;

3.3.4. особи, що не проживають на території України на постійній основі;

3.3.5. особи, що не є користувачами Сайту та/або Соціальних мереж (не зареєстровані/авторизовані в Соціальних мережах, вказаних у п. 2.1. цих Офіційних правил).

3.4. Організатор/Виконавці Акції не зобов’язані перевіряти правоздатність та/або дієздатність Учасників Акції.

3.5. Учасники під час участі в Акції зобов’язуються:

3.5.1.дотримуватися вимог Офіційних Правил та норм чинного законодавства України;

3.5.2.дотримуватися правил користування Сайтом та Соціальними мережами;

3.5.3. свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам;

3.5.4.не чинити дій, що ставлять під сумнів правомірність участі такого Учасника в Акції.

3.6. Беручи участь в Акції, Учасник погоджується та підтверджує факт ознайомлення та повної згоди з даними Офіційними правилами.

3.7. Беручи участь в Акції, Учасник розуміє та погоджується з тим, що будь-яка добровільно надана ним інформація, у тому числі персональні дані Учасника, може оброблятися Організатором з метою подальшого можливого надсилання йому інформації, в т.ч. рекламного характеру, про наступні заходи/конкурси/акції Організатора, а також з іншими цілями, визначеними Офіційними правилами. Приймаючи умови даних Офіційних правил, Учасники тим самим надають згоду на таку обробку персональних даних з метою використання Організатором та/або іншими уповноваженими Організатором Акції особами.

3.8. Беручи участь в Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на безкоштовне використання наданої ним інформації про себе Організатором Акції, з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам) та обсягу наданої згоди, зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища (окрім використання в рекламі), зображення Учасника (окрім використання в рекламі), інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч., але не обмежуючись, право публікації (в т.ч. його імені і зображення (окрім використання в рекламі)) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв’ю зі ЗМІ, а також для надсилання інформації, повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Виконавцями або Організатором Акції та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних».

3.9. З моменту прийняття умов даних Офіційних правил, шляхом проставляння Учасником Акції електронної відмітки, вчинення дій, що свідчать про участь в Акції, згода з умовами даних Офіційних правил та згода на обробку персональних даних вважається наданою відповідним Учасником.

3.10.Учасник, що не погоджується з умовами даними Офіційними правилами та/або відмовився від надання згоди на обробку персональних даних, втрачає право на подальшу учать в Акції.

3.11.У випадку порушення Учасником обов’язків, вказаних у даних Офіційних правил, що викликало виникнення у Організатора та/або Виконавців збитків, Учасник зобов’язаний відшкодувати такі збитки у повному обсязі.

3.12.Організатор Акції залишає за собою право відсторонити від участі в Акції Учасників, які порушили вказані вище гарантії.

3.13.Учасник, що не виконує/неналежно виконує умови даних Офіційних правил, втрачає право на подальшу участь в Акції.

 1. Умови участі в Акції.

4.1. Для участі в Акції Учаснику необхідно:

4.1.1. Зайти на Сайт та авторизуватися за допомогою Соціальних мереж через один зі своїх профайлів;

4.1.2. Ознайомитись з правилами участі в Акції та погодитися з ними;

4.1.3. Створити за допомогою спеціально розробленого конструктора власний мотиватор на тематику «Мій секрет ранкової бадьорості та гарного настрою» розміром до 140 символів (надалі – Мотиватор).

4.1.4. Створений Учасником Мотиватор проходитиме модерацію протягом доби:

 • Он-лайн перевірка Мотиватору адміністратором на предмет відсутності в Мотиваторі інформації негативного змісту, ненормативної лексики, рекламного характеру, згадувань про релігію та/або політику, образ, інформацію, що принижує честь та гідність людини, закликів до воєнних дій чи сепаратизму, расизму, класової ворожнечі, закликів та/або інформації щодо вживання алкогольних напоїв, тютюнопаління, вживання наркотичних, фармакологічних засобів, назв юридичних осіб, торгових марок, П.І.Б. всесвітньо відомих особистостей (громадських діячів, акторів, митців, письменників, бізнесменів, політиків, священнослужителів тощо).

За результатами перевірки Мотиватору надається статус:

 • Мотиватор пройшов модерацію (модерацію проходять Мотиватори, які написані українською або російською мовою, несуть позитивний зміст);
 • Мотиватор не пройшов модерацію по причини, що написаний іншою, ніж указано в Правилах, мовою, немає закінченої думки, містить неповних зміст або зміст, що немає сенсу і представляє собою виключно набір знаків та символів;
 • Мотиватор не пройшов модерацію у зв’язку з тим, що вміщує інформацію негативного змісту, рекламного характеру, згадувань про релігію та/або політику, образ, інформацію, що принижує честь та гідність людини, закликів до воєнних дій чи сепаратизму, расизму, класової ворожнечі, закликів та/або інформації щодо вживання алкогольних напоїв, тютюнопаління, вживання наркотичних, фармакологічних засобів, назв юридичних осіб, торгових марок, П.І.Б. всесвітньо відомих особистостей (громадських діячів, акторів, митців, письменників, бізнесменів, політиків, священнослужителів тощо).

4.2. Графік обрання та оголошення Переможців:

Період, за який обираються Переможці Дата визначення Переможців Журі Акції Дата оголошення Переможців
з 17:00 годин 20.08.2015до 17:00 годин 24.08.2015 о 17:30 годин 24.08. 2015 ефір телепередачі 25.08.15 (6:30-8:45)
з 17:00 годин 24.08.2015до 17:00 годин 25.08.2015 о 17:30 годин 25.08. 2015 ефір телепередачі 26.08.15 (6:30-8:45)
з 17:00 годин 25.08.2015до 17:00 годин 26.08.2015 о 17:30 годин 26.08. 2015 ефір телепередачі 27.08.15 (6:30-8:45)
з 17:00 годин 26.08.2015до 17:00 годин 27.08.2015 о 17:30 годин 27.08. 2015 ефір телепередачі 28.08.15 (6:30-8:45)
з 17:00:00 годин 27.08.2015до 17:00 годин 31.08.2015 о 17:30 годин 31.08. 2015 ефір телепередачі 1.09.15 (6:30-8:45)
з 17:00 годин 31.08.2015до 17:00 годин 01.09.2015 о 17:30 годин 01.09.2015 ефір телепередачі 2.09.15 (6:30-8:45)
з 17:00 годин 01.09.2015до 17:00 годин 02.09.2015 о 17:30 годин 01.09.2015 ефір телепередачі 3.09.15 (6:30-8:45)
з 17:00 годин 02.09.2015до 17:00 годин 03.09.2015 о 17:30 годин 03.09.2015 ефір телепередачі 4.09.15 (6:30-8:45)
з 17:00 годин 03.09.2015до 17:00 годин 07.09.2015 о 17:30 годин 07.09.2015 ефір телепередачі 8.09.15 (6:30-8:45)
з 17:00 годин 07.09.2015до 17:00 годин 08.09.2015 о 17:30 годин 08.09.2015 ефір телепередачі 9.09.15 (6:30-8:45)
з 17:00 годин 08.09.2015до 17:00 годин 09.09.2015 о 17:30 годин 09.09.2015 ефір телепередачі 10.09.15 (6:30-8:45)
з 17:00 годин 09.09.2015до 17:00 годин 10.09.2015 о 17:30 годин 10.09.2015 ефір телепередачі 11.09.15 (6:30-8:45)
з 17:00 годин 10.09.2015до 17:00 годин 14.09.2015 о 17:30 годин 14.09.2015 ефір телепередачі 15.09.15 (6:30-8:45)
з 17:00 годин 14.09.2015до 17:00 годин 15.09.2015 о 17:30 годин 15.09.2015 ефір телепередачі 16.09.15 (6:30-8:45)
з 17:00 годин 15.09.2015до 17:00 годин 16.09.2015 о 17:30 годин 16.09.2015 ефір телепередачі 17.09.15 (6:30-8:45)
з 17:00 годин 16.09.2015до 17:00 годин 17.09.2015 о 17:30 годин 17.09.2015 ефір телепередачі 18.09.15 (6:30-8:45)
з 17:00 годин 17.09.2015до 17:00 годин 21.09.2015 о 17:30 годин 21.09.2015 ефір телепередачі 22.09.15 (6:30-8:45)
з 17:00 годин 21.09.2015до 17:00 годин 22.09.2015 о 17:30 годин 22.09.2015 ефір телепередачі 23.09.15 (6:30-8:45)
з 17:00 годин 22.09.2015до 17:00 годин 23.09.2015 о 17:30 годин 23.09.2015 ефір телепередачі 24.09.15 (6:30-8:45)

4.3. Журі, що складається з членів, обраних Організатором Акції, у відповідні дні згідно Графіку визначення Переможців, вказаного у п. 4.2. цих Правил, обирає 3 (три) найкращі на погляд журі Мотиватори.

4.4. Ведучий телевізійної передачі «Ранок у великому місті», що транслюється на телеканалі «ICTV» о 6:30-8:45 з вівторка по п’ятницю включно, в кожному випуску передачі протягом Строку проведення Акції згідно Графіку оголошення Переможців, вказаного у п. 4.2. цих Правил, оголошує всі 3 (три) обрані журі Мотиватори та обирає з них один найкращій (на погляд ведучого). Переможця, який є автором найкращого з 3-х Мотиватора, ведучий з 11.00 до 13.00 вітає з особистої сторінки ( «Facebook» – https://www.facebook.com/anton.ravitskiy, «ВКонтакті» – https://vk.com/id317834798,  «Однокласники» – http://ok.ru/profile/585442434327 ) на сторінці в Соціальній мережі, через яку Учасник-переможець був активований.

Іншим 2-м Переможцям, чиї Мотиватори були обрані журі приходить повідомлення.

4.5. Починаючи з 2 вересня 2015 року на Сайті активується сторінка «Галерея», на якій будуть відображені всі Мотиватори (які пройшли модерацію), що розміщуватимуться Учасниками з 2 вересня 2015 року по 24 вересня 2015 року, а також Мотиватори, які були обрані журі як найкращі протягом періоду з 20 серпня 2015 року по 1 вересня 2015 року включно. Сторінка «Галерея» також вміщуватиме відео випусків телевізійної передачі «Ранок у великому місті», в яких оголошуються найкращі Мотиватори.

4.6. Організатор / Виконавець не несуть відповідальності за технічні неполадки, пов’язані з реєстрацією Учасників на Сайті та Сторінках Соціальних мереж.

4.7. Незнання Офіційних правил не звільняє від відповідальності за їх невиконання.

 1. Фонд Заохочень Акції та порядок визначення Учасників Акції, що набувають право на них.

5.1. Фонд Заохочень (Подарунків) Акції складається з:

5.1.1. Заохочень першого рівня, які отримують Учасники, що є авторами найкращих Мотиваторів, обраних ведучим телевізійної передачі «Ранок у великому місті» – набір, який складається з брендованої чашки та 1 пачки кави «NESCAFÉ® CLASSIC CREMA» 70 г. – 19 штук;

5.1.2. Заохочення другого рівня, які отримують Учасники, Мотиватори яких були обрані журі, проте не були обрані ведучим передачі «Ранок у великому місті» як найкращі  – брендована чаша – 39 штук.

5.2. Фонд Заохочень Акції є обмеженим і становить вищевказану кількість Заохочень. Відповідальність Організатора Акції не виходить за межі вартості та кількості Заохочень Акції, передбачених розділом 5 цих Правил.

5.2.1 Учасники Акції мають право отримати не більше одного Заохочення кожного з двох видів, зазначених в п.п. 5.1.1. – 5.1.2. цих Правил.

5.3. Організатор Акції залишає за собою право збільшити чи зменшити загальний фонд Заохочень Акції або включити до нього додаткові Заохочення, не передбачені цими Офіційними правилами. Якщо такі зміни матимуть місце, Організатор повідомить про них у порядку, передбаченому розділом 6 та7 цих Офіційних правил.

5.4. Зовнішній вигляд Заохочень Акції (розмір, вигляд) на рекламно-інформаційних матеріалах Акції може відрізнятись від фактичного зовнішнього вигляду реальних Заохочень Акції.

5.5. Фонд Заохочень складається за рахунок власних засобів Організатора Акції і використовується виключно для надання Заохочень Переможцям Акції, що здобули на них право.

5.6. Зобов‘язання Організатора/Виконавця відносно якості Заохочень, передбачених в цих Офіційних правилах, обмежені гарантіями, представленими їх виробниками.

5.7. Грошове відшкодування Заохочень не допускається та не проводиться.

5.8. Переможці отримають Заохочення Акції в порядку, визначеному в розділі 6 цих Правил.

5.9. Імена Переможців Акції будуть оголошенні під час ефірів телепередачі згідно графіку вказаного в пункті 4.2.

 1. Умови та порядок отримання Заохочення.

6.1. Після визначення Учасників, які здобули право отримати відповідне Заохочення (надалі в цьому розділі Правил – Переможець), їх буде повідомлено шляхом відправки електронного повідомлення за допомогою Соціальних мереж.

6.2. Протягом 2 (двох) днів від дати відправлення повідомлення про набуття права отримати Заохочення Переможець має надіслати Технічному виконавцю 1 на електрону адресу [email protected] наступну інформацію: Прізвище, Ім’я та По-батькові, адресу та відділення «Нової Пошти», на яку Заохочення має бути відправлене та контактний номер телефону.

6.3. Протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту отримання від Переможця інформації, зазначених в п. 6.2., Переможець може отримати за допомогою кур’єрскої доставки «Нова Пошта» Заохочення, що відправлено за адресою, яку було вказано Переможцем. При отриманні Заохочення Учасник в обов’язковому порядку має надати працівнику кур’єрської служби паспорт для ідентифікації особи.

6.4. Заохочення отримує лише особа, яка отримала на нього право згідно з умовами цих Офіційних правил, і виключно у порядку, встановленому цими Офіційними правилами. У випадку, якщо Переможець з яких-небудь причин не може отримати Заохочення особисто, такий Переможець не має права передати/поступитися своїм правом будь-якій третій особі.

6.5. Неухильне дотримання всіх умов цих Офіційних правил та надання всієї передбаченої вище інформації є необхідною умовою отримання Заохочення.

6.6. Невиконання будь-яких умов, передбачених цими Офіційними правилами, позбавляє відповідного Переможця права на одержання належного йому Заохочення. При цьому, Переможець вважається таким, що відмовився від отримання відповідного Заохочення та не має права на одержання від Організатора/Виконавців будь-якої компенсації.

6.7. Переможець автоматично втрачає набуте ним право на отримання Заохочення без будь-яких компенсацій та/або можливості заміни на інше Заохочення у таких випадках, не залежно від того, у який час стали відомими вказані обставини:

 • у разі ненадання усієї необхідної для отримання Заохочення інформації;
 • у разі неналежного виконання умов даних Офіційних правил, в тому числі порушення умов, визначених у пункті 3 Правил.

6.8. Організатор/Виконавці і пов’язані з Акцією особи не несуть відповідальності стосовно подальшого використання Заохочень Акції Переможцями після їх одержання та/або за неможливість Переможцями скористатись наданими Заохоченнями Акції з будь-яких причин. З моменту одержання Заохочень Акції Переможцями Організатор/Виконавці й пов’язані з Акцією особи не відповідають за подальшу їхню долю. Організатор/Виконавці не несуть зобов’язань щодо якості Заохочень Акції, всі такі претензії пред’являються їх виробникам згідно з гарантійними зобов’язаннями таких виробників.

 1. Порядок і спосіб інформування про умови Акції

7.1. Інформування щодо умов Акції здійснюється за допомогою анонсування Акції у Соціальних мережах та розміщення тексту Офіційних правил на Сайті за адресою http://redclub.nescafe.ua/morning_motivation/rules та  https://ranok.ictv.ua/motivator/

7.2. Додаткова інформація щодо умов Акції надається протягом усього Строку проведення Акції за запитом на адресу електронної пошти : [email protected]

8. Інші умови Акції.

8.1. У разі виникнення будь-яких суперечок стосовно тлумачення умов проведення Акції, офіційним визнається тлумачення Організатора Акції, яке є остаточним і обов’язковим для всіх Учасників Акції та не підлягає оскарженню. Рішення Організатора з усіх питань, пов’язаних із проведенням Акції, вважаються остаточними, такими, що не підлягають оскарженню й поширюються на всіх Учасників Акції.

8.2. Організатор а/або Виконавець Акції залишають за собою право перевірити документи, які засвідчують вік та особу Учасника.

8.3. Оподаткування вартості Заохочень Акції провадиться відповідно до чинного законодавства України.

8.4. Організатор/Виконавець не несуть відповідальності за:

8.4.1. неознайомлення Учасника з даними Офіційними правилами Акції;

8.4.2. неознайомлення Учасника з Фондом Заохочень Акції та умовами отримання Заохочень;

8.4.3. неотримання/несвоєчасне отримання Технічним виконавцем 1 відомостей / документів, необхідних для вручення відповідного Заохочення Акції у строки, встановлені для їх надання, з вини організацій зв’язку, в тому числі Інтернет-провайдерів, або з інших, незалежних від Організатора/Виконавців Акції причин;

8.4.4. невиконання, неналежне виконання, несвоєчасне виконання Учасниками Акції обов’язків, передбачених у цих Офіційних правилах;

8.4.5. неотримання відповідного Заохочення Акції Переможцем Акції, що сталося не з вини Організатора/Виконавців, в тому числі у зв’язку з затримками у наданні послуг перевізника;

8.4.6. неможливість скористатися правом на отримання відповідного Заохочення Акції;

8.4.7. неможливість скористатися відповідним Заохоченням Акції;

8.4.8. якість надаваних перевізником послуг.

8.5. Беручи участь в Акції, Учасники Акції, зокрема, підтверджують свою згоду з наступним:

8.5.1. Інформація про Прізвище, Ім’я, По батькові Переможця Акції будуть опубліковані на Сайті без сплати будь-якої винагороди;

8.5.2. Учасник Акції підтверджують свою повну та безумовну згоду на здійснення Організатором Акції (його уповноваженими представниками) і/або третіми особами за завданням Організатора збору, обробки, зберігання, використання, розповсюдження в цілях проведення Акції отриманих від Учасника даних, з дотриманням необхідних заходів захисту таких даних від несанкціонованого розповсюдження, в тому числі на безкоштовне використання наданої ним інформації про себе, Організатором Акції, з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою, методами, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам), зокрема, на безоплатне використання Мотиватора, автором якого є Учасник, імені та прізвища Учасника, зображення, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч., але не обмежуючись, право публікації (в т.ч. його імені і зображення (крім використання в рекламі)) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв’ю зі ЗМІ без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором або Виконавцями Акції та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних». Персональні дані Учасника Акції будуть оброблятися з метою використання Організатором Акції, доки не мине потреба визначена цими Офіційними правилами. Беручи участь в Акції, Учасник засвідчує, що він ознайомлений і згоден дотримуватись даних Офіційних правил. Факт відправки будь-яких персональних даних засвідчує повну та безумовну згоду Учасника Акції на їх передачу у відповідному обсязі та подальше використання Організатором згідно з даними Офіційними правилами.

8.6. Організатор/Виконавці Акції залишають за собою право не вступати в письмові переговори або інші контакти з Учасниками Акції, окрім випадків, передбачених цими Офіційними правилами.

8.7. Вартість користування мережею Інтернет, що здійснюється Учасником Акції, оплачується Учасником Акції самостійно за власний рахунок і відповідає стандартній вартості послуги за тарифним планом виконавця даної послуги. Всі Учасники Акції самостійно сплачують всі та будь-які витрати, понесені ними у зв’язку з участю в Акції (у тому числі, без обмежень, витрати, пов’язані з користуванням мережею Інтернет для отримання будь-якої інформації про Акцію).

8.8. Беручи участь в Акції, Учасник Акції підтверджує повне розуміння умов Акції та повністю погоджується з даними Офіційними правилами.

8.9. Організатор/Виконавці Акції на свій власний розсуд можуть визнати недійсними будь-яку реєстрацію, а також заборонити подальшу участь в даній Акції будь-якій особі, яка підроблює або отримує вигоду з підробки процесу реєстрації або інших етапів Акції, або ж діє, порушуючи дані Офіційні правила Акції, діє деструктивним чином або здійснює дії з наміром докучати, ображати, загрожувати або заподіювати шкоду будь-якій іншій особі, яка може бути пов’язана із даною Акцією.

8.10. Якщо з будь-якої причини будь-який аспект даної Акції не може проводитися так, як це заплановано, включаючи причини, викликані зараженням комп’ютерними вірусами, неполадками в мережі Інтернет, дефектами, маніпуляціями, несанкціонованим втручанням, фальсифікацією, технічними неполадками або будь-якою іншою причиною, неконтрольованою Організатором/Виконавцями Акції, яка спотворює або втручається у виконання, безпеку, чесність, цілісність або належне проведення Акції, Організатор/Виконавці Акції можуть на свій власний розсуд анулювати, припинити, змінити або тимчасово припинити проведення Акції, або ж визнати недійсними будь-які реєстрації.

8.11. Терміни, що використовуються в даних Правилах, відносяться виключно до даної Акції.

8.12. Організатор/Виконавці мають право залучати третіх осіб для повного або часткового виконання даних Офіційних правил.

8.13. Дані Офіційні правила є єдиними офіційними правилами участі в Акції. Офіційні правила та умови може бути змінено та/або доповнено Організатором Акції протягом усього терміну проведення Акції. Зміна та/або доповнення офіційних Офіційних правил та Акції можливі у випадку їх затвердження Організатором Акції та оприлюднення в порядку, що визначений для інформування про правила та Умови Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, якщо інше не буде спеціально визначено безпосередньо змінами/доповненнями до Офіційних правил Акції.

8.14. Своєю участю в Акції всі Учасники Акції повністю погоджуються з цими Офіційними правилами і зобов’язуються їх виконувати.

8.15. Організатор Акції не несе відповідальності за невиконання зобов’язань, зазначених в цих Офіційних правилах, у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у чинному законодавстві України, що діють на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора Акції обставини.

8.16 Заміна подарунків Акції на будь-які інші подарунки не допускається. Подарунки обміну та поверненню не підлягають.

8.17. Організатор Акції та його уповноважені особи не беруть на себе відповідальність за будь-які суперечки щодо заохочень Акції. Організатор Акції та його уповноважені особи не вступають у будь-які суперечки з приводу визнання будь-яких осіб Учасниками Акції і визначення прав на отримання відповідних заохочень. Організатор Акції та його уповноважені особи не несуть відповідальності за визначення прав сторін у будь-яких суперечках.

8.18. Організатор Акції не несе відповідальності за використання відповідних заохочень Акції після отримання їх Учасниками Акції.

8.19. Організатор Акції не несе відповідальності за роботу служб поштового зв’язку, в тому числі електронної пошти, за будь-які помилки співробітників будь-яких підприємств/установ/організацій, які забезпечують обмін інформацією між Учасниками Акції та Організатором, чи вручення заохочень в рамках проведення Акції, внаслідок яких поштові відправлення не надійшли, надійшли із запізненням, були загублені або пошкоджені; або внаслідок яких Учасники Акції не отримали відповідні заохочення Акції.

8.20. Організатор Акції не несе відповідальності за неможливість отримати заохочення Акції Учасником Акції згідно з умовами цих Правил, якщо така неможливість виникла не з вини Організатора. Такий Учасник Акції не має права вимагати жодних пільг та компенсацій.

8.21. Усі результати Акції є остаточними й оскарженню не підлягають.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

10.08.2015 11:05
0Загрузка...

Дивіться на ICTV

Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору

  Повідомити про помилку

  Текст, який буде надіслано нашим редакторам: